ફરાળી પેટીસ – શ્રાવણ નું સૌનું ફેવરીટ ફરાળ

શ્રાવણ મહિનામાં ઉપવાસ કરતા હોય કે ના કરતા હોય, પણ ફરાળી પેટીસ ખાવાનું કોઈ ચુકશે નહિ. અને એમાંય વરસાદી માહોલ હોય, મેઘો જામ્યો હોય અને ગરમા ગરમા ફરાળી પેટીસ અને … Read More

error: Content is protected !!