ચાલો બહેનો આજે ફરાળી સાબુદાણાના વડા બનાવીએ

શ્રાવણ મહિનો ચાલે છે, રોજે રોજ કંઇક નવીન ફરાળ હોય તો મોજ જ આવે. ચાલો આજે સાબુદાણા વડા ટ્રાય કરીએ. સાબુદાણા વડા બનાવવા માટે જોઈતી સામગ્રી : સાબુદાણા – ૧ … Read More

ચટપટી – મોં માં પાણી લાવી દેનાર ફરાળી સેવપુરી બનાવતા શીખીએ

શ્રાવણ મહિનો ચાલુ થાય એટલે બહેનો ફરાળી આઈટમની યાદી અને બનાવવાની રીત શોધવામાં લાગી જતા હોય છે. કેમકે બહેનોના પતિદેવો ઉપવાસ કરે તો ખરા પણ ભૂખ્યા નથી રહી શકતા… કઈ … Read More

શ્રાવણ મહિનામાં ચટપટી ફરાળી ભેળ કઈ રીતે બનાવશો?

શ્રાવણ મહિનો હોય, ઉપવાસ હોય કે ના હોય… ફરાળી વાનગીઓ તો માનવાની જ. આજે આપણે ફરાળી ભેળ કઈ રીતે બનાવીશું અને એ પણ એટલી ચટપટી કે રોજ ખાવાનું મન થઇ … Read More

યમ્મી અને પાણીદાર સાબુદાણાની ખીચડી કઈ રીતે બનાવશો ?

શ્રાવણ મહિનો હોય કે બીજા કોઈ વ્રત કે ઉપવાસ… આપણે ગુજરાતીઓ ફરાળી વાનગીઓ નું લીસ્ટ શોધવામાં પડી જતા હોઈએ છીએ. આજે સાબુદાણાની ખીચડી બનાવતા શીખીએ અને એ પણ દરેક ને … Read More

error: Content is protected !!