સમજુ બા – બે બે દીકરા ને ભણાવ્યા ગણાવ્યા પછી પણ એકલા

” કેવુ છે શારદાબા તમને?,તમારી તબિયત સારી છે?”આરતીયે હિંડોળા પર બેઠેલા શારદાબા  ને પુછ્યુ. “બેટા,તુ કયારે આવી તારા સાસરેથી આખો દિવસ કા ના દેખાણી મને?શારદાબા એ આરતીને સ્મીત કરતા જવાબ … Read More

error: Content is protected !!