બાળકોના હાથમાં મોબાઈલ – વરદાન કે શ્રાપ ?

કડવું છે પણ સત્ય છે. સમય કાઢીને અવશ્ય વાંચજો. આજના વિદ્યાર્થીઓના હાથમાં મોબાઇલ જોઇને વિષ્ણુપુરાણમાં આવતી ભસ્માસુર રાક્ષસની કથા યાદ આવે છે. ભસ્માસુર રાક્ષસે આકરુ તપ કરીને ભગવાન શીવ પાસેથી … Read More

error: Content is protected !!