મજુરના બુટમાંથી જયારે ધનવર્ષા થાય – વાંચવાનું ચૂકશો નહિ

એક વખત શિક્ષક એમનાં એક શિષ્ય સાથે બહાર ફરવા નીકળ્યા. એમણે રસ્તામાં જોયું કે ઝાડ નીચે એક મજુરનાં ઘસાઈ ગયેલાં બુટ પડ્યા હતાં અને બાજુમાં રહેલ પાણીની ટાંકી પાસે મજૂરો … Read More

error: Content is protected !!