હિંદુસ્તાન હોટલ….. એક ભલામણ કરવા જેવી….

જામનગરના એકમાત્ર ફરવાલાયક સ્થળ.. તળાવની પાળ પાસે.. રવીવારની રજાના દિવસે.. ભાદરવાની ભરબપોરના તડકામાં.. ઘટાદાર વડલાના છાંયડે.. પાર્ક કરેલી કારના દરવાજા ખૂલ્લા રાખીને બેઠા બેઠા.. અમે દોસ્તો ગપ્પા મારી રહયા હતા.. … Read More

error: Content is protected !!