1 એપ્રિલ થી ચાલી રહેલ આ વર્ષના સૌથી મોટા ઓપરેશનમાં 5 આતંકીઓ ઠાર – આપણી બાજુ પણ 5 શહીદ થયા

આપણે અને આખો દેશ જયારે કોરોના સામે એક જંગ લડી રહ્યા છીએ ત્યારે શ્રીનગર થી મળેલ ખબર મુજબ આ વર્ષ એટલે કે ૨૦૨૦ ના સૌથી કપરા અને મુશ્કેલ આર્મી ઓપરેશન … Read More

error: Content is protected !!