૬૦ વર્ષ પહેલાં જ્યારે ગુજરાતનો ‘પાનસિંગ તોમર’ ભૂપત પાકિસ્તાનથી ઝડપાયો!

એ રમતવીર હતો, પણ રમતના મેદાનમાં નિશાનેબાજી માટે ગન હાથમાં લેવાને બદલે તેણે દુશ્મનોને ભડાકે દેવા જામગરી ઉપાડવી પડી. ભૂપત બહારવટિયો ગુજરાતનો છેલ્લો મોટો બહારવટિયો હતો. ૮૦ કરતાં વધુ હત્યાઓ … Read More

error: Content is protected !!