અદ્ભુત – ભારતના આ મંદિરમાં મળે છે પ્રસાદ તરીકે સોનું (ગોલ્ડ) – દુર દુર થી આવે છે ભક્તો

ભગવાન પ્રતિ શ્રદ્ધા ધરાવતા લોકો મંદિરમાં વ્યાપક પ્રમાણમાં સોના ચાંદીના દાગીના ભેંટ કરતા હોય છે. પરંતુ એક મંદિર એવું પણ છે કે જ્યાં આવનારા લોકોને પ્રસાદમાં આ પ્રકારે સોનાના દાગીના … Read More

અનોખા વાત – આ મંદિરમાં થાય છે મુસ્લિમ મહિલાની પૂજા…

પૂજાનુ ઘર અને ધાર્મિક પ્રવૃત્તિનાં માળકા તરીકે હિન્દુ ધર્મનાં લોકો દ્વારા દુનિયામાં વિશેષ સ્થાનનું નિર્માણ કહેવામાં આવે છે કે જેને આપણે મંદિર કહીએ છીએ. ભારતમાં મંદિર પોતાની જાતમાં વિશિષ્ટ મહત્વ … Read More

error: Content is protected !!