આ પિતૃભક્ત દીકરી વિષે દરેક હિન્દુસ્તાનીએ વાંચવું જ રહ્યું

જવાહરલાલ નહેરૂને મળવા એક બાઈ આવી; અને એક ચોપડી અને એક થેલી આપી ગઈ. નહેરૂએ એ થેલી ખોલી; તો તેમાં ૩૫ લાખ રૂપિયા હતા; અને તે ચોપડીમાં એ રકમનો હિસાબ … Read More

error: Content is protected !!