18 મહિનાની દીકરીને કોરોના થયો – માં લાડલી સાથે 20 દિવસ રહી તો ય ચેપ ના લાગ્યો

આ લેખ એક માતા અને તેના બાળક વિશે છે. કોરોના ને લીધે સમગ્ર દેશ લોકડાઉન માં બંધ છે. એક માતા 20 દિવસ કોરોનાથી સંક્રમિત 18 મહિનાની પુત્રી સાથે પલંગમાં જોડે … Read More

error: Content is protected !!