પ્રિન્સીપાલથી પ્યૂન સુધીનો તમામ સ્ટાફ મહિલાઓ – જાણો ભાવનગરની આ અદ્ભુત કોલેજ વિષે

સ્વામી સહજાનંદ કોલેજ ઓફ કોમર્સ એન્ડ મેનેજમેન્ટ નામના ગ્રુપ ઓફ કોલેજીસમાં પ્રિન્સીપાલથી પ્યૂન સુધીનો તમામ સ્ટાફ મહિલાઓનો છે. ડો. સુરેશ સવાણી સ્થાપિત આ કોલેજનાં પ્રિન્સીપાલ છે ડો. હેતલ મહેતા. તેમના … Read More

error: Content is protected !!