બંધ મુઠ્ઠી – મહેશ યાજ્ઞિકની ટૂંકી વાર્તા

બંધ મુઠ્ઠીમાં સમયની વેદના સંતાડતાં ને સદા આછું મલકતાં હું, તમે ને આપણે ‘આવું દુઃખ તો ભગવાન દુશ્મનનેય ના આપે…’ આજુબાજુ બધાના ચહેરા સામે જોઈને લતા પરીખે ઉમેર્યું. ‘બિચારા હેમંતભાઈની … Read More

error: Content is protected !!