કીટાણું નાશક માટલાનું પાણી પીવાથી થતા અઢળક ફાયદાઓ વાંચો

આયુર્વેદમાં માટલાના પાણીને શીતળ , હળવા , સ્વચ્છ અને અમૃત સમાન ગણાય છે . આ પ્રાકૃતિક જળના સ્ત્રોત છે. જે ઉષ્માથી ભરપૂર હોય છે અને શરીરેની ગતિશીલતાને જાણવી રાખે છે. … Read More

error: Content is protected !!