માધવપુરના દરિયા કિનારે જયારે ભણેલ-ગણેલ લોકોએ અભણ જેવો વ્યવહાર કર્યો – વાંચીને શરમ આવશે

ડોક્ટર હન્ટ નામના એક બીચ પર રિસર્ચ કરતા સાઈન્ટીસ ના મત મુજબ માધવપુરનો દરિયાકિનારો એશિયાના સારામાં સારા ૬ માનો એક છે .હાલમાં આ બીચ ઉપર કચરાના ઢગલા ખડકાયા છે ,અને … Read More

error: Content is protected !!