કોઈ સ્ટાર મારી સાથે કામ કરવા રાજી નહોતો….. નાનપણમાં ઘણાની ફેવરીટ હિરોઈન એવી મુમતાઝ વિશે જાણવા જેવું

૬૦ના દાયકામાં હિન્દી સિનેમામાં બે ટ્રેન્ડ એકસાથે ચાલી રહ્યા હતા. એક તો ચંબલના ડાકુઓના જીવન આધારિત ફ્લ્મિો બનતી. બીજો ટ્રેન્ડ હતો કુશ્તી અને અખાડાનો. જેમાં દારાસિંહ જેવા પહેલવાનને સમાજનો કોઈ … Read More

error: Content is protected !!