૨૦૧૯ ના વર્ષમાં આટલા છે લગ્નના શુભ મુહુર્ત – વાંચી લો અને નક્કી કરી લો તમારું કેલેન્ડર

ભારતીય સંસ્કૃતિ અને વૈદિક રીવાજો તેમજ પરંપરા મુજબ ગ્રહ અને નક્ષત્રના સંયોગને આધારે લગ્નના મુહૂર્ત લેવાય છે. વર અને કન્યા પક્ષે મુહૂર્તને આધારે જ લગ્ન તારીખ નિર્ધારિત કરવામાં આવે છે. … Read More

error: Content is protected !!