પત્નીને ચાર બંગડી વાળી ગાડી નહિ તો ચાર લાખ વાળી રીંગ તો લઇ જ દેવાય

લગ્ન ના પંદર વર્ષ વટાવી ચુકેલા પતીપત્ની લગ્નની વર્ષગાંઠ ઉજવી રહ્યા હતા. અતી ભાવાવેશમા આવી પતી એ સ્કુટર તનીષ્કના શોરુમ મા વાળી લીધુ!! શોરુમ જોઇ ને જ પત્ની ધન્ય ધન્ય … Read More

error: Content is protected !!