મોઢામાં પાણી આવી જાય એવો “મોતીપુલાવ” બનાવતા શીખીએ

૪ વ્યક્તિ માટે સામગ્રી : મોતી બનાવવા માટે : પડ માટે : છીણેલું પનીર એક કપ ખમણેલું ચીઝ અડધો કપ કોર્ન ફ્લોર ૧ ચમચી ૧/૨ નાની ચમચી સફેદમરીનો પાવડર ૧ … Read More

error: Content is protected !!