લક્ષ્મીજી નો અનોખો ચમત્કાર – આંબાના ૫ પાંદડા અને ૧ ચાંદીનો સિક્કો કરશે ધનવર્ષા

પૈસાની લાલચ દરેક ને હોય છે. ભલે કોઇ કહે કે તેને પૈસાથી કોઇ મોહ માયા નથી પરંતુ જ્યારે પૈસા આવે તો કોઇને ખોટુ નથી લાગતુ. પૈસાને બધા પ્રેમ કરે છે. … Read More

લક્ષ્મીજી ને પ્રસન્ન કરવા માટે લક્ષ્મીપૂજા સિવાય બીજું શું કરી શકાય? – જરૂર વાંચો

ઝાડુ આમ તો ખૂબ જ સામાન્ય વસ્તુ છે, પરંતુ શાસ્ત્રોમાં તેનો સીધો સંબંધ મહાલક્ષ્મીની કૃપા સાથે બતાવ્યો છે. ઝાડુ આપણા ઘરની ગંદકી રૂપી દરિદ્રતાને દૂર કરે છે અને સાફ-સફાઈના રૂપમાં … Read More

error: Content is protected !!