શિયાળામાં માણવા જેવી અદ્ભુત વાનગી એટલે – લસણનું કાચુ

શિયાળાની થરથર કાંપતી ઠંડી રાત હોય અને રોજ નવી રેસીપી જાણવા મળતી હોય તો બીજું શું જોઈએ. લસણનું કાચું બનાવવા જરૂરી સામગ્રી: એક લીલું લસણ નો ઝૂડો (લગભગ ૩૦૦-૪૦૦ ગ્રામ, … Read More

error: Content is protected !!