શિયાળામાં લીલી ડુંગળી ખાવાથી થતા અઢળક ફાયદાઓ તમને ખબર નહિ જ હોય

શિયાળાના દિવસોમાં ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્ર જેવા રાજ્યોમાં મોટા પ્રમાણમાં ડુંગળીના રોપાનો ઉછેર થાય છે.અને માટે બજારોમાં લીલી પાનવાળી ડુંગળીની વધારે માત્રામાં આવક થાય છે.જેને “લીલી ડુંગળી” અથવા “કાંદા”ના નામે ઓળખાય … Read More

error: Content is protected !!