તંત્રને કોસવા બેસવા કરતા – એક બીજાને મદદથી કરીએ મુસીબતોનો સામનો

અમદાવાદ માં ભારે વરસાદ વરસી રહ્યો છે છેલ્લા ૧ વાગ્યા થી ૬ વાગ્યા સુધીમાં ૭ ઇંચ વરસાદ વરસી ગયો છે હવે છેલ્લા ૧૫ વર્ષ પછી આવો વરસાદ થયો છે તો … Read More

ચોમાસામાં ભેજને લીધે ઘરમાં આવતી દુર્ગંધ દુર કઈ રીતે કરશો?

વરસાદની સીઝનમાં દીવારો પર ભેજ લાગી જાય છે જેનાં કારણે ઘણીવાર ઘરમાં દુર્ગંધ ફેલાતી હોય છે. કબાટમાં રહેલા કપડા, બુટ અને રસોડામાં પણ દુર્ગંધ જેવું લાગે. દુર્ગંધની આ સમસ્યા દુર … Read More

વરસાદને વિનંતી પત્ર અને વાંચવા જેવો વરસાદનો જવાબ

  વરસાદને વિનંતીપત્ર રોજ રોજ આમ નખરા ન કર , ખોટા ખોટા આમ વાયદા ન કર . દાનત હોય વરસવાની , વરસી જા , બિનજરુરી આંટા ફેરા ન કર . … Read More

error: Content is protected !!