અને એ ક્રાંતિકારી ને બચાવવા પોતાની જજની નોકરી છોડી દીધેલી…

વાત ક્રાંતિની હોય ત્યારે મારે જજ નથી બની રહેવું.. – વિજયગુપ્ત મૌર્ય એ વખતે ભારત પર બ્રિટિશ સત્તાનો સૂરજ તપતો હતો. પોરબંદરમાં વેણીશંકર મુરારજી વાસુ જજ હતા. ડો.વસંત અવસરે નામના … Read More

error: Content is protected !!