ઝુંપડામાંથી સરકારી સહાય દ્રારા IAS બનેલ યુવકની સફળતાની રોમાંચક સફર

વર્ષ 1990 સુધી પરિવાર સાથે ઝૂંપડામાં રહેલા વિજય નેહરાનો જન્મ 6 જુલાઇ 1975 ના રોજ ગામ સિહોત છોટી, સીકર, રાજસ્થાનમાં થયો હતો. તેઓ રાજસ્થાનમાં સીકર જિલ્લાના એક ખૂબ જ સામાન્ય … Read More

error: Content is protected !!