જયારે ૪૦ વર્ષના જીન્નાને ૧૬ વર્ષની છોકરી સાથે પ્રેમ થઇ ગયેલો – આવી હતી કંઇક કથા

પાકિસ્તાન અને ભરત વચ્ચે ખુબ વાદ વિવાદ જોવા મળે છે.  ક્યારેક એ આપણું ખરાબ બોલતા હોઈ તો ક્યારેક ભરત વસી એના વિશે બોલતા હોઈ છે, પરતું ઘણા લોકો એવા છે … Read More

error: Content is protected !!