વૃદ્ધાશ્રમ ત્યારે જ ભરાશે.. જયારે આપણે ભરીશું… વાંચવા સમજવા જેવુ વૃતાંત

એક સમજવા જેવુ વૃતાંત….બે મિનીટ નો સમય ફાળવી ને જરૂર વાંચજો.. બાપુજી પોતાની પતરાની પેટીમાં ધીમે ધીમે સમાન ભરી રહ્યા હતા. ઘર માં આજે અજીબ સન્નાટો હતો. મારી એમને મદદ … Read More

error: Content is protected !!