મુસાફરી દરમિયાન જો તમને પણ ઉલ્ટી થતી હોય તો અજમાવવા જેવા અમુક ઘરેલુ નુસ્ખા

યાત્રા-પ્રવાસ દરમિયાન ઉલ્ટી થવી એ સામાન્ય વાત છે. કેટલાક લોકોને વાહનોના ધુમાડાથી કે ગરમીથી, તો કેટલાક લોકોને બંધ ગાડીમાં આવી સમસ્યા થતી હોય છે. કેટલાક લોકોને દરિયાઈ સફરમાં આવી તકલીફ … Read More

error: Content is protected !!