ગીરનાં ગામમાં કોઈ નેતાને બદલે શિક્ષકની પ્રતિમાની સ્થાપના થઇ

શિક્ષક સામાન્ય નહિં હોતા’ તેવું ચાણક્યનું વિધાન સૌરાષ્ટ્રના ગીર કાંઠાના દાદર (ગીર) ગામના શિક્ષકે સાચું પાડયું છે. આજે આ શિક્ષક તો નથી પરંતુ તેમણે ત્રણ દાયકા સુધી અનેક વિદ્યાર્થીઓને સંતાનની … Read More

ગુરુ જ જયારે શિષ્યની શ્રેષ્ઠ આવડત છીનવી લે ?

હાલમાં હું કલાસ-1 અધિકારી તરીકે સ્પિપામાં ફરજ બજાવું છું. સ્પિપા એ ગુજરાત સરકારના અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓને તાલીમ આપતી સંસ્થા છે. સરકારમાં નવા નિમાયેલા કર્મચારીઓની તાલીમ બેચમાં હું રેગ્યુલર લેક્ચર લેવા … Read More

error: Content is protected !!