ધાંગધ્રા સ્થિત શીતળા માતાના મંદિરમાં બાધા પૂરી કરવા લાખો લોકો આવે છે

ધ્રાંગધ્રાનાં ફલકુનદીનાં પટમાં ઉપર આવેલ 200 વર્ષે પૂરાણુ ઐતિહાસિક શીતળામાજીનું મંદિર આવ્યુ છે. આ મંદિરે શીતળા સાતમનો ચાર દિવસનો મેળો ભરાય છે. ત્યારે માતાજીનાં દર્શન અને બાધા પૂર્ણ કરવા માટે … Read More

error: Content is protected !!