અદ્ભુત શ્રધાંજલિ – અકસ્માતમાં મૃત્યુ પામેલા પુત્રના બેસણાંમાં હેલ્મેટ વિતરણ

રાજકોટના એક પરિવારે અકસ્માતમાં મૃતયુ પામેલા તેમના યુવાન પુત્રના બેસણાંમાં હેલ્મેટ વિતરણ કરી એવો સંદેશો આપ્યો હતો કે, જીવન અમૂલ્ય છે. વાહન ચલાવો ત્યારે અચૂક હેલ્મેટ પહેરો અને સીટ બેલ્ટ … Read More

error: Content is protected !!