શ્રવણ ટીફીન સેવા – વર્ષોથી ચાલતી અદ્ભુત અને પ્રસંસનીય વૃદ્ધ માં-બાપ માટેની સર્વિસ

‘ શ્રવણ ટીફીન સેવા ” છેલા 9- વરસથી અવિરત ચાલે છે અને હું ભાયંદરમાં જ્યાં રહું છું એની બાજુની જ બિલ્ડીંગમાં છેલા 8 વરસથી બે- વયોવૃદ્ધ એકલા પડી ગયેલા કાકા … Read More

error: Content is protected !!