કુલધરા – ભારતનું સૌથી રહસ્યમય ગામ કેમ શ્રાપિત બન્યું એ વાંચવા જેવું છે

રાજપૂતાનાં નામેથી ઓળખાતું ભારતનું રાજસ્થાન હકીકતમાં આશ્ચર્યજનક અને ઐતિહાસિક ઘટનાઓનું સાક્ષી છે. અહીંયા દરેક શહેર તેની પોતાની અનેક વાર્તાઓ ધરાવે છે. તેમાંથી એક છે કુલધરા ગામની રહસ્યમય વાર્તા. રાજસ્થાન અજબ-ગજબ’ … Read More

error: Content is protected !!