જાણો ભોજલરામબાપા વિશે અજાણી વાતો – ક્લિક કરી ફોટો સફર કરો અને ઘણું બધું વાંચો

સંત કવિ સદગુરુ ભોજલરામબાપા -ભોજા ભગત આમ તો ભોજલરામબાપા (ભોજા ભગત)ના નામથી કોઈ અજાણ નહી જ હોય. અમરેલીના લાપાળીયા ગામથી પાંચેક કી.મી. દુર જ ફતેપુર ગામે ભોજા ભગતનો આશ્રમ છે. … Read More

error: Content is protected !!