શું સરદાર પટેલ સંઘને નફરત કરતા હતા? આરએસએસ વિરોધી હતા? જાણો સચ્ચાઈ..

અવારનવાર રાષ્ટ્રવાદી વિચારધારા સામે સેક્યુલર મંદબુદ્ધિજીવીઓ ઝેર ઓકતા રહે છે. હમણાં તેઓએ સરદાર પટેલની જન્મજયંતિનાં દિવસે ફરી એકવાર રાષ્ટ્રવાદી વિચારધારા ધરાવતા સંગઠન આરએસએસને નિશાનો બનાવ્યો. કેટલાંક અલ્પમતિ ધરાવતા સેક્યુલરો એવું … Read More

બાપુ સ્વરાજમાં હું તો ચીપિયો અને તૂમડી લઇશ – સરદાર વલ્લભભાઇ પટેલ

સરદાર વલ્લભભાઇ પટેલ ગાંધીજીની સાથે યરવડા જેલમાં હતા. એક્દિવસ બધા કાર્યકરો સાથે ગાંધીજી બેઠા હતા ત્યારે દેશમાં સ્વરાજ આવ્યા બાદ ક્યા નેતાને ક્યુ ખાતુ આપવુ જોઇએ એની વાતો નીકળી. આ … Read More

error: Content is protected !!