ગુરુત્વાકર્ષણ બળના શોધક સર આઈઝેક ન્યુટન વિષે અમુક જાણી – અજાણી વાતો

મિત્રો આજે આપણે એક મહાન વિજ્ઞાનીનો પરિચય મેળવીએ અને તેમની શોધ એ વિજ્ઞાનના અભ્યાસ અને વિકાસમાં કેટલી મહત્વની છે તે પણ જાણીએ. સુર્ય અને પૃથ્વી બ્રહ્માંડમાં એકબીજાના ગુરુત્વાકર્ષણથી જોડાયેલા છે. … Read More

error: Content is protected !!