એક બાપની દીકરીને દરેક મુશ્કેલીનો સામનો કરવાની સોનેરી શિખામણ

એક દિવસ કૉલેજના પહેલા વર્ષમાં ભણતી દીકરી પોતાના પિતા પાસે ગઈ. કૉલેજના નવા વાતાવરણમાં તેને મુશ્કેલી પડી રહી હતી. આગળ ભવિષ્યમાં કરીઅર બનાવવાની ચિંતા હતી. તેને જીવન ખૂબ જ અઘરું … Read More

error: Content is protected !!