ચાલો બહેનો આજે ફરાળી સાબુદાણાના વડા બનાવીએ

શ્રાવણ મહિનો ચાલે છે, રોજે રોજ કંઇક નવીન ફરાળ હોય તો મોજ જ આવે. ચાલો આજે સાબુદાણા વડા ટ્રાય કરીએ. સાબુદાણા વડા બનાવવા માટે જોઈતી સામગ્રી : સાબુદાણા – ૧ … Read More

error: Content is protected !!