જો હું પાકિસ્તાનમાં હોત તો ’71નું યુદ્ધ પાકિસ્તાન જીત્યુ હોત’ – સામ માણેકશૉ વિષે જાણો છો?

સામ માણેકશૉ : મર્દાના મિજાજ, મસ્તાના અંદાજ એ માણસે ઈન્દિરા ગાંધીને ‘મેડમ’ કહેવાનો ઈનકાર કરી દીધેલો. તે માનતો કે એ સંબોધન એક ખાસ વર્ગ માટે થાય છે. એણે તેમને માત્ર … Read More

error: Content is protected !!