ઘરમાં વહુ આવીને અશાંતિ સર્જે છે – આ વાત ખોટી છે – સમજવા જેવી વાત વાંચજો

એ ખોટો આક્ષેપ છે અને તેમાં બદલાની ભાવના રહેલી છે… સાસુ બનનાર માટે, જેઠાણી-દેરાણી બનનાર માટે, નણંદ બનનાર માટે અને સસરા,જેઠ,દિયર, ભત્રીજા-ભત્રીજી માટેય ખરુ…અમુક કિસ્સામાં પતિ બનનાર પણ જવાબદાર હોય … Read More

દુનિયાની દરેક સાસુ-વહુ ને એક શીખ આપતી સત્ય હકીકત

હમણાં થોડા દિવસ પહેલા અમદાવાદમાં એક કાર્યક્રમમાં ગયો હતો. મારા સાઢુભાઈના એક મિત્ર અમદાવાદમાં જ્યાં કાર્યક્રમ હતો એની બાજુમાં જ રહેતા હતા એટલે સાઢુભાઈએ કહ્યું કે તું ત્યાં જાય છે … Read More

error: Content is protected !!