ફક્ત પાંચ ચોપડી ભણેલા ભાવનગરના સાહિત્યકાર દુલા ભાયા કાગની આ વાણી આજે સાચી પડી રહી છે

દુલા ભાયા કાગ એટલે ફેમસ ગુજરાતી કવિ, ગીતકાર તથા લેખક કે જેઓ તેમની કાગવાણી માટે ખૂબ જ જાણીતા છે. તેમનો જન્મ સૌરાષ્ટ્રના કાગધામ ગામમાં થયો હતો. તેઓ એક ચારણ હતા. … Read More

error: Content is protected !!