સુખડીના પ્રસાદને લીધે દુનિયામાં પ્રસિદ્ધ જૈન ધર્મનું સુપ્રસિદ્ધ તીર્થધામ, ઘંટાકર્ણવીરનું મથક મહુડી

મહુડી જૈનોનું પવિત્ર યાત્રાધામ છે. આ યાત્રાધામ જૈનોના ર૪ તીર્થક્ષેત્રમાંનું એક છે અને તે પણ પોતાનું વિશેષ મહત્ત્વ ધરાવે છે. આ જૈન મંદિરનું સંકુલ લગભગ બે કિલોમીટર જેટલા વિસ્તારમાં પથરાયેલું … Read More

error: Content is protected !!