રંગ લાગ્યો ભોળાને કાઠિયાવાડનો ! પાઘડીમાં જગતનાથ શિવજી અસલ કાઠિયાવાડી જ લાગશે !

આ વખતની કાર્તકી પૂનમ સોમનાથ માટે અલગ નજારો લઇને આવી છે.સામાન્ય જેમ ગીરનારની પરીક્રમા દેવદિવાળીના દિવસે શરૂ થાય છે એ જ પ્રમાણે ભગવાન સોમનાથના સાનિધ્યમાં પણ આ દિવસથી મેળાનો અને … Read More

પવિત્ર સોમનાથ જ્યોતિર્લિંગ ની ઉત્પતીથી લઈને ગઝનીએ લુંટ્યા સુધીની વાતો – એક ક્લિક પર

એ વાતને તો હજારો વર્ષો થઇ ચુક્યા છે.દક્ષ પ્રજાપતિને સત્યાવીશ કન્યાઓ હતી.આ બધી પુત્રીઓ તેણે ચંદ્ર નામના રાજવીને પરણાવેલી.જેમાંની એક કન્યા એટલે – રોહિણી. ચંદ્ર પોતાની બીજી પત્નીઓ કરતાં રોહિણીને … Read More

error: Content is protected !!