એક સમયે ગુજરાતી સિનેમાની ઐશ્વર્યા ગણાતી સ્નેહલતા આજે આવી જિંદગી જીવે છે – તસવીરો જોઈ ઓળખી નહિ શકો

ગુજરાતી ફિલ્મોની જ્યારે પણ વાત આવે અને એમાં પણ જુના ગુજરાતી ફિલ્મો એટલે એક દસકા પહેલાના ગુજરાતી ફિલ્મોની વાત આવે એટલે તમારા મનમાં નરેશ કનોડિયા, ઉપેન્દ્ર ત્રિવેદી, હિતેન કુમાર જેવા … Read More

error: Content is protected !!