સ્વામી વિવેકાનંદ આપેલા અમુક પ્રેરણાદાયી વિચારો

દરેક વાતની મજાક ઉડાવવાનો તથા ગંભીરતાના અભાવનો જે ભયંકર રોગ આપણાં પ્રજાજીવનમાં ધીરે ધીરે પેસતો જાય ચ્હે, તેનાથી બચો. એ ટેવ છોડી દો. શક્તિમાન બનો અને શ્રદ્ધા ધારણ કરો : … Read More

સ્વામી વિવેકાનંદનો સફળતા મંત્ર દેશના યુવકો માટે – અચૂક વાંચો

“ મારો વિશ્વાસ યુવાશક્તિ પર છે. એમાંથી જ મારા કાર્યકર્તાઓ પેદા થશે, જે તેમના પરાક્રમોથી વિશ્વને બદલી નાખશે. ”   ભારત સ્વતંત્ર થયું તેનાં પ૦ વર્ષ પહેલાં મદ્રાસના યુવાનો સમક્ષ … Read More

error: Content is protected !!