રેંકડી પર આઈસકેન્ડી વેંચનાર ‘હેવમોર’ કરે છે ૧૫૦ કરોડનું ટર્ન ઓવર – વાંચવા જેવી સંઘર્ષ સફર

આઈસ્ક્રીમની દુનિયામાં આજે હેવમોર અને પ્રદિપ ચૌના એક વિશેષ ઊંચાઇ હાંસલ કરી ચૂક્યા છે પરંતુ ભારત-પાક ભાગલા વખતે પ્રદિપભાઇ પરિવાર સાથે અમદાવાદ આવ્યા ત્યારે તેમનું સર્વસ્વ લાહોરમાં જ છૂટી ગયુ … Read More

error: Content is protected !!