આ ૫ વાતો જે માત્ર એક પપ્પા જ સમજાવી શકે છે પોતાના બાળકને

સામાન્ય રીતે જોવા જાય તો દરેક બાળકોના જીવનમાં માતા-પિતાનું સ્થાન મહત્વપૂર્ણ હોઈ છે. એવું કહેવાય છે એક છોકરાનું જીવન માતા વગર અધૂરું રહી જાય છે. પરંતુ પિતા વગર પણ ઘણી રીતે … Read More

તમારા પિતાનુ ઘડપણ લાચાર નહી સંતોષકારક બનાઓ -આજના દરેક યુવાનો એ જીવનમાં ઉતારવા જેવી વાત

ઘણી વખત પુત્ર કે પુત્રવધૂ ના મોઢે ઘર ના વડીલો માટે સાંભળીએ છે કે, આ ઉમરે પણ એમને ખાવાના બહુ ચટાકા છે. વડીલો માટે ખુબ સંભળાતો આ વાક્ય છે. ભણાવી … Read More

error: Content is protected !!