આ તારીખ સુધી આકરી ઠંડી પડશે – આ ૭ શહેરો ઠુઠવાશે

મિત્રો આપણે બધા છેલ્લા ત્રણ દિવસથી તો ઠંડીમાં ઠુંઠવાઈ રહ્યા છીએ અને હજી વધુ બે દિવસ આવી જ ઠંડી સહન કરવી જ રહી કેમ કે, જાણવા મળ્યું છે કે જમ્મુ અને … Read More

error: Content is protected !!